10.7. 2020. Webinar programa Europa za građane 2014 – 2020- 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova