Europa za građane 2014-2020

Nakon zatvaranja programskog razdoblja 2007-2013, Europska komisija je provela vrednovanje provedbe svih centraliziranih programa Unije i na temelju zaključaka odlučila izmijeniti njihovu strukturu. Dok su neki od programa objedinjeni u nove i veće programe, program Europa za građane je u financijskom razdoblju 2014-2020 ostao samostalni program, ali izmijenjene strukture (slika 1). Također, ukupni proračun Programa za novo razdoblje umanjen je u odnosu na prethodno razdoblje (215 mil EUR) te iznosi 187.7 mil EUR.

U Programskom vodiču, glavnom službenom dokumentu Programa, definirani su opći i specifični ciljevi, opća obilježja Programa, kao i kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga te niz drugih korisnih informacija. Vodič se ažurira i objavljuje svake godine, a dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije ovdje na izborniku s lijeve strane.

Opći ciljevi Programa su:

 • pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i različitosti,
 • promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Specifični ciljevi Programa su:

 • podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojima se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,
 • poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje društvenog i međukulturalnog angažmana i volontiranja na razini Unije.

Opća obilježja programa Europa za građane su:

 • ravnopravan pristup,
 • transnacionalnost i lokalna dimenzija,
 • interkulturni dijalog,
 • volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva,
 • Europske snage solidarnosti.

Višegodišnji prioriteti za 2018-2020

Dodatnim dokumentom detaljno su razrađeni Višegodišnji prioriteti za period 2018-2020 čijem ostvarenju projektni prijedlozi trebaju direktno doprinositi. Svaki projektni prijedlog treba se referirati najmanje na jedan ponuđeni prioritet.

Rokovi za prijavu projektnih prijedloga na natječaje u razdoblju do 2020

Prvi rok je 1. veljače svake godine kada se raspisuju natječaji za dvije mjere Programa:

 • Mjera 1. Europsko sjećanje,
 • Mjera 2.1. Bratimljenje gradova.

Drugi rok je 1. ožujka svake godine kada se raspisuje natječaj za jednu mjeru Programa:

 • Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Treći rok je 1. rujna svake godine kada se raspisuju natječaji za dvije mjere Programa:

 • Mjera 2.1. Bratimljenje gradova,
 • Mjera 2.2. Umrežavanje gradova,
 • Mjera 2.3. Projekti civilnog društva.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske