Bratimljenje gradova

Projekti koji uspostavljaju suradnju građana/ki bratimljenih gradova iz različitih zemalja Europe

Mjera 2.1. Bratimljenje gradova dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj poduprijeti projekte koji okupljaju najmanje dvije općine/grada/županija ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu samoupravu na manifestaciji bratimljenja koja podrazumijeva jedno događanje (mobilnost) s minimalno 25 pozvanih sudionika iz partnerske zemlje.

Potrebno je izabrati zajedničku temu/problem koja se tiče uključenih lokalnih zajednica, a podrazumijeva analiziranje i unapređivanje aktualnih javnih politika, političkog konteksta te budućnost Europske unije, a sve s ciljem poticanja građana/ki na promišljanje i utjecanje na donošenje odluka na lokalnoj/nacionalnoj/EU razini. U sve aktivnosti potrebno je uključiti i šire skupine građana iz bratimljenih općina/gradova kako bi se upoznali s temama te potaknuli na društveni angažman i volontiranje.

Važno je da se projekt bavi jednim od sljedećih višegodišnjih prioriteta:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina.

Rokovi za podnošenje projektnih prijava

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1.veljače svake godine, projektne aktivnosti moraju započeti između 1.srpnja tekuće godine i 31.ožujka naredne godine.

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1.rujna svake godine, projektne aktivnosti moraju započeti između 1.veljače i 31.listopada naredne godine.

Važno! U 2020. godini rok za prijavu je 4. veljače.

A. PODNOSITELJI PRIJAVA I PARTNERI

Vrsta organizacije: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije što predstavljaju lokalnu samoupravu.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje dvije prihvatljive zemlje od kojih je barem jedna država članica EU-a.

B. PRIRODA I VELIČINA PROJEKTA

Mjesto aktivnosti: događanja se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji koja sudjeluje u projektu.

Broj sudionika: projekt mora uključiti najmanje 25 pozvanih sudionika. „Pozvani sudionici” su međunarodni sudionici koje upućuju prihvatljivi partneri.

Maksimalno trajanje projekta: do 21 dan.

C. FINANCIRANJE

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 25.000 EUR.

Načelo su-financiranja: sredstva potrebna za provedbu projekta ne mogu biti u potpunosti pokrivena bespovratnim sredstvima EU-a. Korisnik ne mora navesti dokaze o izvorima sufinanciranja u prijavi za bespovratna sredstva i nije određen obvezan postotak sufinanciranja.

Predfinanciranja za ovu mjeru nema.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske