Važni Dokumenti i Poveznice

Svi važni dokumenti i poveznice na jednom mjestu

U nastavku možete preuzeti službene dokumente te promotivne materijale i publikacije vezane za program Europa za građane.

Također, Europska komisija izradila je Bazu projekata Europa za građane u kojoj možete dobiti informacije o svim projektima provođenima u sklopu programa od 2014. godine do danas.

VAŽEĆI DOKUMENTI

 1. Council Regulation (EU) No 390/2014 of 14 April 2014 establishing the ‘Europe for Citizens’ programme for the period 2014-2020 (UREDBA VIJEĆA (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020.)
 2. Commission implementing decision on the adoption of the 2020 work programme and the financing for the implementation of the Europe for Citizens programme (Odluka o usvajanju Godišnjeg plana rada za 2020. godinu)
 3. Annual Work Programme 2020 – annex to the Decision (Godišnji plan rada 2020 – dodatak Odluci)
 4. Programme guide 2020 (na engleskom jeziku) – službena verzija
 5. Programski vodič za 2020. godinu (na hrvatskom jeziku)
 6. Priorities of the Europe for Citizens Programme for 2020 (Prioriteti programa za 2020. godinu)
 7. Često postavljana pitanja (FAQ)

Izdanja Ureda za udruge Vlade RH kao nacionalne Kontakt točke programa:

 1. Brošura programa Europa za građane 2014.-2020.
 2. Letak “Kontakt točka Europa za građane”
 3. Letak “Program Europa za građane 2014-2020″
 4. Letak “Program Europa za građane u Republici Hrvatskoj – Rezultati ostvareni u razdoblju 2007.-2013.
 5. Analiza upitnika za sudionike radionica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu programa Europa za građane 2014-2020, svibanj 2017
 6. Brošura “Program Europa za građane u Hrvatskoj: Prve tri godine
 7. Brošura “Program Europa za građane 2012”

Izdanja Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (EACEA) i Europske komisije:

 1. Infografika programa Europa za građane iz 2019. godine
 2. Letak „Europe for Citizens Programme 2014 – 2020“
 3. Utjecaj građana: 25 priča iz programa Europa za građane
 4. Brošura o programu Europa za građane 2010.– „Let’s act today for the Europe of tomorrow“
 5. Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti – mogućnosti potpore i primjeri dobre prakse

„Golden Star Awards“:

Aktivno europsko građanstvo –pregled nagrađenih projekata 2010
Aktivno europsko građanstvo – pregled nagrađenih projekata 2009
Aktivno europsko građanstvo –pregled nagrađenih projekata 2008
Aktivno europsko građanstvo –pregled nagrađenih projekata 2007
Aktivno europsko građanstvo –pregled nagrađenih projekata 2006

POVEZNICE NA KORISNE MREŽNE STRANICE

European ParliamentEuropski parlament
European Commission – Facebook –  Twitter
European Economic and Social Committee (EESC) – Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Education, AudiovisualandCultureExecutiveAgency (EACEA) – Europe for Citizens
EU Citizenship Portal – Europe for Citizens
Citizens’ DialoguesDijalozi s građanima
The European Citizens’ Initiative (Europska građanska inicijativa)
Vaš glas u Europi
Twinning.org

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske