Europa za građane 2007-2013

Provedba programa Europa za građane započela je 2007. godine, kao jednog od programa Europske unije kojim se željela pružiti financijska potpora projektima promicanja aktivnog europskog građanstva. Ukupan proračun Programa za to razdoblje iznosio je 215 milijuna eura.

Svrha Programa u ovom programskom razdoblju bila je osnažiti sudjelovanje građana u procesu europske integracije kroz rasprave i razmjene mišljenja o EU-u, jačati europski identitet te promicati interkulturalni dijalog i suradnju među građanima europskih zemalja.

Republika Hrvatska sudjelovala je u Programu od 2008. godine, a do kraja 2013. godine ukupno je povučeno 2.623.262,95 EUR. U razdoblju 2007-2013 provedeno je 68 projekata, a korisnici iz Hrvatske su sudjelovali u još 206 projekata u svojstvu partnera. U priloženom letku možete pronaći detaljnije informacije o ostvarenim rezultatima u sklopu Programa u razdoblju 2007 – 2013 u Republici Hrvatskoj.

Mjere u programskom razdoblju 2007 – 2013

Aktivnost 1 – Aktivni građani za Europu bila je izravno usmjerena na sudjelovanje građana. U bilateralnim ili multilateralnim projektima bratimljenja okupljali su se građani lokalnih zajednica diljem Europe kako bi se promicala tolerancija i uzajamno razumijevanje različitosti, razmjenjivala iskustva i dobre prakse, međusobno upoznavale druge kulture u Europi te osnaživao europski identitet.

Aktivnost 2 – Aktivno civilno društvo u Europi bila je usmjerena na organizacije civilnoga društva, od lokalnih građanskih inicijativa do mreža udruga koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, sindikate te obrazovne i istraživačke institucije. Cilj ove aktivnosti bio je potaknuti organizacije civilnoga društva na zajednički rad tako da zajednički djeluju, raspravljaju i promišljaju o zajedničkim pitanjima vezanima uz europsko građanstvo.

Aktivnost 3 – Zajedno za Europu provodila je Europska komisija radi šireg uključivanja građana na europskoj razini u aktivnosti koje jačaju vidljivost djelovanja EU-a, organizirajući velike europske skupove o različitim područjima rada Europske unije (npr. u suradnji sa zemljama koje predsjedaju Vijećem EU-a), provodeći istraživanja i studije koje doprinose boljem razumijevanju sudjelovanja građana te informiranjem o aktivnostima i postignućima u sklopu Programa.

Aktivnost 4 – Aktivno europsko sjećanje bila je usmjerena na projekte očuvanja spomen- područja masovnih pogubljenja i deportacija, koncentracijskih logora i drugih mjesta stradanja iz doba nacizma i staljinizma, kao i drugih totalitarnih režima, te projekte vezane uz odavanje počasti žrtvama masovnih pogubljenja i masovnih deportacija.

 

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske