Europsko Sjećanje

Projekti podizanja svijesti građana/ki o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima

Potprogramom Europsko sjećanje podupiru se aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu, a prioritet se daje sljedećim temama:

  • projekti koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe (posebno, ali ne isključivo, nacizam koji je doveo do holokausta, fašizam, staljinizam i totalitarne komunističke režime) te oni koji odaju počast žrtvama njihovih zločina,
  • ili drugi prijelomni trenuci koji su odredili noviju europsku povijest i referentne točke u europskoj povijesti (u skladu s višegodišnjim prioritetima).

Prednost se daje aktivnostima koje potiču na toleranciju, uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog i pomirenje kao način nadilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti, s posebnim naglaskom na uključivanje i podizanje svijesti mladih. Očekuje se da projekti financirani iz ovog potprograma uspostave partnerstva s raznovrsnim organizacijama (lokalnom upravom, OCD-ima, istraživačkim institutima itd.) ili razvijaju različite vrste aktivnosti (istraživanje, neformalno obrazovanje, javne rasprave, izložbe itd.) ili uključuju građane iz različitih ciljnih skupina. Važno je naglasiti kako prednost imaju projektni prijedlozi koji predlažu aktivnosti koje bi se provodile na transnacionalnoj razini (uspostavljanje i djelovanje transnacionalnih partnerstava i mreža) ili s jasnom europskom dimenzijom.

Važno je da se projekt bavi jednim od sljedećih višegodišnjih prioriteta:

  1. Komemoracija značajnih povijesnih prekretnica u novijoj europskoj povijesti: 2020
Year of application Eligible commemorations
    2020
1950    Robert Schuman Declaration
1990    German reunification
2000    Proclamation of the EU Charter of Fundamental Rights

      2. Civilno društvo i građansko sudjelovanje pod totalitarnim režimima

      3. Antisemitizam, antiromstvo, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije

      4. Demokratska tranzicija i pristupanje Europskoj uniji

 

Rok za podnošenje projektne prijave

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1. veljače svake godine, aktivnosti projekta moraju započeti u periodu između 1. rujna tekuće godine i 28.veljače naredne godine (za 2020. godinu to je 29. veljače).

Važno! U 2020. godini rok za prijavu je 4. veljače.

A. PODNOSITELJI PRIJAVA I PARTNERI

Vrsta organizacije: tijela lokalne samouprave ili neprofitne organizacije,uključujući organizacije civilnog društva, udruge preživjelih te kulturne organizacije, organizacije mladih, obrazovne i istraživačke organizacije. Prednost se daje projektima koji će biti orijentirani na mlađe generacije.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz barem jedne države članice, ali prednost imaju transnacionalni projekti.

B. PRIRODA I VELIČINA PROJEKTA

Mjesto aktivnosti: aktivnosti se mogu odvijati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji Programa.

Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.

C. FINANCIRANJE

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100.000 EUR.

Načelo su-financiranja: sredstva potrebna za provedbu projekta ne mogu biti u potpunosti pokrivena bespovratnim sredstvima EU-a. Korisnik ne mora navesti dokaze o izvorima sufinanciranja u prijavi za bespovratna sredstva i nije određen obvezan postotak sufinanciranja.

Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske