Projekti Civilnoga Društva

Projekti povećanja utjecaja građana/ki različitih zemalja Europe na procese oblikovanja politika Unije

Mjera 2.3. Projekti civilnog društva dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koja ima za cilj financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju. Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge aktivnosti povezane s temama višegodišnjih prioriteta Programa i predložiti praktična rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini.

Važno je istaknuti kako je potrebno uključiti velik broj građana/ki, što podrazumijeva stvaranje transnacionalnih partnerstava i razvijanje mreža organizacija aktivnih u relevantnom području, koje direktno uključuju građane iz različitih društvenih skupina u procese odlučivanja na EU razini.

Važno je da se tema projekta uklapa u jedan od višegodišnjih prioriteta:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Solidarnost kao osnovni koncept djelovanja
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva te razdoblja prihvatljivosti

U ovoj mjeri postoji samo jedan rok za prijavu i to je 1. rujna, a aktivnosti projekta moraju započeti između 1. ožujka i 31.kolovoza naredne godine.

 

A. Podnositelji prijava i partneri

Vrsta organizacije: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje tri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

B. Priroda i veličina projekta

Mjesto aktivnosti: aktivnosti se moraju odvijati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji.

Maksimalno trajanje projekta: do 18 mjeseci.

C. FINANCIRANJE

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Načelo su-financiranja: sredstva potrebna za provedbu projekta ne mogu biti u potpunosti pokrivena bespovratnim sredstvima EU-a. Korisnik ne mora navesti dokaze o izvorima sufinanciranja u prijavi za bespovratna sredstva i nije određen obvezan postotak sufinanciranja.

Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske