Postupak prijave

1. IZRADA OSOBNOG RAČUNA na EU Login servisu

Potrebno je izraditi osobni račun na servisu Europske komisije koji omogućava pristup digitalnim sustavima europskih institucija tj. EU login (prije se portal zvao ECAS- European Commission Authentication System) na koji se prijavljujete se kao fizička osoba (vlastita e-mail adresa i lozinka). Ovaj korak je preduvjet za registraciju u Portalu za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko sudjelovanje (Participant portal).

2.REGISTRIRANJE ORGANIZACIJE

Kada dobijete pristup Jedinstvenom sustavu za registraciju (Unique Registration Facility – URF) na Portalu za financiranje i natječaje  (Funding & tender opportunities) – registrirat ćete vašu organizaciju kroz nekoliko koraka i bit ćete zatraženi unijeti određena pravne i financijske podatke organizacije. Na kraju registracije, vaša organizacija će dobiti tzv. PIC broj (Participant Identification Code) koji sadrži devet numeričkih znamenki i kojeg možete koristiti za prijavu bilo kojeg EzG projekta, ali i svih drugih projekata programa Unije.

NAPOMENA: Tijekom 2019. godine Portal za obrazovanje, audiovizualnu politiku, kulturu, građanstvo i volontersko sudjelovanje http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html  migrirao je na Portal za financiranje i natječaje https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Informacije o načinu registracije nalaze se ovdje.

3. KREIRANJE I ISPUNJAVANJE E-OBRASCA

Na početnim stranicama EACEA-e, pod dijelom financiranje (funding) su objavljeni otvoreni natječaji gdje ćete klikom na željeni otvoreni natječaj doći do vašeg e-obrasca (e-Form), u kojem će se automatski pojaviti osnovni podaci koje ste unijeli u Portalu za korisnike pri registraciji vaše organizacije. U obrazac unosite vaš projektni prijedlog koji se prijavljuje isključivo elektronski (SUBMIT THIS FORM– na kraju obrasca), uz obavezne priloge koji se prilažu unutar e-obrasca (Izjava o časti).

Detaljan opis koraka prijave, ispunjavanja e-obrasca možete pronaći u Proposal Submission Guide-u.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske