Umrežavanje Gradova

Projekti povezivanja građana/ki iz različitih zemalja Europe sa svrhom uspostavljanja dugotrajne tematske suradnje

Mjera 2.2. Umrežavanje gradova dio je potprograma 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, a osnovni joj je cilj umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Smisao stvaranja mreža  gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Prednost imaju projekti koji se bave jednim od višegodišnjih prioriteta:

  1. Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  2. Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  3. Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina.

 

Rokovi za podnošenje projektnih prijava 

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1.ožujka, projektne aktivnosti moraju započeti između 1.rujna tekuće godine i 28.veljače naredne godine.

Važno! U 2020. godini rok za prijavu je 3. ožujka.

Za projekte koji se prijavljuju na rok 1.rujna projektne aktivnosti moraju započeti između 1. veljače i 31. kolovoza naredne godine.

A. Podnositelji prijava i partneri

Vrsta organizacije: gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave. Druge organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu su neprofitne organizacije.

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacijeiz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

B. Priroda i veličina projekta

Mjesto i broj aktivnosti: aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj prihvatljivoj zemlji partnera. Treba predvidjeti najmanje 4 događaja po projektu.

Maksimalno trajanje projekta: do 24 mjeseca.

C. FINANCIRANJE

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Načelo su-financiranja: sredstva potrebna za provedbu projekta ne mogu biti u potpunosti pokrivena bespovratnim sredstvima EU-a. Korisnik ne mora navesti dokaze o izvorima sufinanciranja u prijavi za bespovratna sredstva i nije određen obvezan postotak sufinanciranja.

Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

Arhiva vijesti

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske