NCP Njemačka organizirala i održala neformalni sastanak europskih kontakt točaka programa Europa za građane s Europskom Komisijom i Izvršnom agencijom (EACEA)

Od 3. – 4. studenog, u organizaciji kolega iz njemačke kontakt točke pri Kulturpolitische Gesellschaft e.V., održan je dvodnevni virtualni sastanak svih europskih kontakt točaka, Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Glavna tema sastanka bio je budući program Unije Citizens, Equality, Rights and Values Programme, kojemu će se u financijskoj perspektivi 2021 – 2027 pripojiti i dosadašnji program Europa za građane 2014 – 2020. Budući program trebao bi se sastojati od četiri potprograma (stranda), koji će biti posvećeni promociji  jednakosti, temeljnim pravima i vrijednostima EU, vladavini prava, poticanju demokratskog angažmana i aktivnog građanstva na razini EU te pružanja zaštite žrtvama nasilja. Dosadašnji program Europa za građane i sve njegove mjere bit će dio potprograma Citizens engagement and participation koji će se nastaviti baviti temama aktivnog građanstva i poticanja građana na sudjelovanje u političkom životu EU. EACEA je također održala prezentaciju i dala kratki pregled i osnovne statističke podatke sa zadnjeg roka za prijavu projektnih prijedloga (1. rujna 2020.) u sklopu ovog Program te najavila daljnju suradnju s kontakt točkama u budućem financijskom razdoblju na potprogramima Citizens’ engagement and participation i Union Values, dok će za ostale potprograme biti nadležna Glavna tajništva Europske komisije zadužene za teme ravnopravnosti i borbe protiv nasilja.

Na kraju sastanka, europske kontakt točke razmjenjivale su iskustva u prilagodbi rada u kontekstu pandemije COVID -19 te razmjenjivale informacije o završnim aktivnostima do kraja mandata s kojima će se promovirati rezultate Programa u vlastitim državama.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider