Aktivni građani- temeljna vrijednost EU- snimka završne konferencije Programa