Projekti 2008 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Grad Labin Promicanje demokratskih oblika komunikacije 6.944 €
Istarska županija Sve za EU: Građani za Europu! 150.000 €
Udruga općina Operativna potpora 2008 44.000 €
Centar za mirovne studije Uloga mladih u izgradnji mira 10.052 €
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva Istra komunicira Europu 46.395 €
Udruga MI TRAJEKT- Split-Ancona, , među-kulturalni dijalog kroz volontiranje 13.388 €
Centar za ženske studije Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima 13.388 €
Centar za ženske studije Sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima 13.388 €