Projekti 2010 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Grad Trogir Europska konferencija o volonterstvu gradova partnera 21.697 €
Općina Motovun Prijateljstvo preko mora 6.920 €
Grad Biograd na moru Interkulturalno zajedništvo građana 53.466 €
Općina Medulin AGRI-TWIN – Razvoj poljoprivrede kroz regionalno i lokalno sudjelovanje u međunarodnim inicijativama 80.006 €
Općina Cestica Izgradnja europskog identiteta putem zajedničkih kulturalnih i sportskih tradicija 56.488 €
Volonterski centar Zagreb Operativna potpora 2010 88.143 €
Savez i centar za nezavisnu kulturu i mlade Otvorene institucije – novo mjesto za susretanje kulture i građana 19.211 €
Mreža mladih Hrvatske Ruksak politika mladih i za mlade 55.000 €
Centar za neformalnu edukacije mladih Osijek – Kreatori, ne konzumenti Životzove, koliko daleko ćeš stići? 52.242 €
Centar za mirovne studije Reintegracija: Slovenija i Hrvatska u zajedničkom okviru europskih vrijednosti i nadnacionalnog identiteta 46.000 €
Europski Dom Vukovar Europska unija - veliki mirovni projekt; Hrvatska i Srbija na putu u EU 12.671 €
Zelena mreža Varaždinske županije Europska unija- Da ili Ne 24.876 €
Općina Rab Kampor- polje sjećanja 19.219 €