Projekti 2012 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Grad Lepoglava “Podučavati zeleno – Živjeti zeleno“ – Građani za Europu 9.000 €
Općina Malinska - Dubašnica Očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta u Europi 11.000 €
Općina Malinska - Dubašnica Očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta u Europi 11.000 €
Grad Labin Bratimljeni gradovi- Labin i Baja 15.000 €
Općina Tinjan Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i kulturnih dobara u europskim zajednicama kroz suradnju, razmjenu stavova i interkulturni dijalog 19.000 €
Općina Medulin Susret u Medulinu 19.000 €
Lokalna akcijska grupa - LAG Laura Zajednički pothvat za bolji život, zajedno za bolje 13.000 €
Općina Svetiilija Promocija EU integracija kroz zajedničku kulturu, tradiciju i baštinu 9.000 €
Grad Biograd na moru Poveži se! 5.000 €
Grad Trogir Europska konferencija pobratimljenih gradova o aktivnom starenju i međugeneracijskoj solidarnosti 13.000 €
Općina Desinić Prijatelji Europe 25.000 €
Grad Crikvenica Kulturna riznica - razvoj partnerskih aktivnosti između dva grada: povezivanje putem kulturnih razlika 25.000 €
Grad Zagreb Europska mreža gradova za povoljnije poduzetničko okruženje 68.000 €