Projekti 2013 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Općina Breznički Hum Jasna razmjena 9.000 €
Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Valpova Ujedinjeni građani - snaga Europe 11.000€
Grad Varaždinske toplice Poticanje uključivog rasta u EU kroz integriranu kulturu i ženske akcije 7.000 €
Grad Buzet Suradnjom i razmjenom znanja među gradovima do konkurentnosti i rasta poljoprivrede europskih zajednica 15.000 €
Općina Sračinec Studenti za Europu 15.000 €
Općina Punat Razvoj europskog građanstva i jačanje suradnje između pobratimljenih gradova Punat, Forcola, Kosteli Tovarnik 15.000 €
Grad Labin Rudarsko nasljeđe: generator gospodarskog i turističkog razvoja 142.000 €
Općina Goričan Organizacije civilnoga društva za međusobnu suradnju 72.000 €
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Aktivne zajednice za Europu 186.380 €
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda “Cenzura Plus” Aktivno europsko građanstvo – Što time dobivam? 149.900 €