Projekti 2014 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
GONG Pogled u budućnost Europe 25.250 €
Više o projektu
Mađarsko Kulturno Društvo Petofi Sandor Lug Kreativnost, dinamičnosti životne tradicije - Europa mladih 25.000 €
Više o projektu
Grad Rab „Mala, VELIKA Europa“ - Uloga malih zajednica i njihovih mreža za budućnost Europe 25.000 €
Više o projektu
Općina Kalnik U potrazi za zlatnim vrijednostima za budućnost Europske Unije 10.000 €
Više o projektu
Grad Klanjec Europska tradicija za europsku budućnost 18.000 €
Više o projektu
Grad Klanjec Europska tradicija za europsku budućnost 18.000 €
Više o projektu
Grad Trogir EURODEM: Europska demokratska angažiranost i građansko sudjelovanje 24.000 €
Više o projektu
Grad Pazin Poveži-Podijeli-Djeluj 7.500 €
Više o projektu
LAG “Središnja Istra” Lokalne akcijske grupe za bolje EU zajednice 7.500 €
Više o projektu