Projekti 2015 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Festival židovskog filma Zagreb Festival tolerancije 100.000 €
Više o projektu
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću Lica otpora političkoj represiji u Europi u 20. stoljeću 99.750 €
Više o projektu
Općina Vidovec Susret stare i nove Europe- rasprava o budućnosti EU građana 12.000 €
Više o projektu
Općina Beretinec Od ruralne tradicije prema budućnosti ruralnih područja u Europi sutrašnjice 18.000 €
Više o projektu
Općina Cestica Aktivne zajednice za inkluziju 82.500 €
Više o projektu
Europski Dom Slavonski Brod Homo Europeanus – prevladavanje “manjka znanja“ 150.000 €
Više o projektu
Općina Podgora Za zajedničku Europu- Dan svetog Vincenca 2016. 25.000 €
Više o projektu
Grad Vodnjan - Dignano Zajedno u budućnosti EU-a: glasovi djece 10.000 €
Više o projektu
Grad Zadar BLUEWIN - Europski plavi čuvari 25.000 €
Više o projektu