Projekti 2016 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Festival židovskog filma Zagreb Festival tolerancije 100.000 €
Više o projektu
GONG ReTROaktiva: Građanski aktivizam i otpor u retrospektivi u (post) Jugoslavenskoj regiji od 1980. do 2016. 55.000 €
Više o projektu
Sense Centar za tranzicijsku pravdu Zatiranje historije i sjećanja 99.750 €
Više o projektu
Grad Klanjec Čvrsta EU – Solidarna EU 25.000 €
Više o projektu
Općina Erdut Putevima EU 107.500 €
Više o projektu
Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske Više demokracije za više Europe 149.750 €
Više o projektu
Udruga "MI" Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize 149.750 €
Više o projektu
Grad Trogir ECOEU - Zaštita europskog okoliša - projekt bratimljenja 24.000 €
Više o projektu
Općina Legrad 7. Europski piknik: 30 malih zajednica iz 10 zemalja za snažnu i ujedinjenu Europu 25.000 €
Više o projektu
Grad Zagreb IM.in- intergracija imigranata u europskim gradovima 25.000 €
Više o projektu