Projekti 2017 godine

Korisnik projekta Naziv projekta Iznos bespovratnih sredstava
Općina Marusevec Uzroci, utjecaji i posljedice izbjegličkog vala na EU i ulogu građana 10.000 €
Više o projektu
Općina Sračinec Volontiranje za napredno društvo 22.000 €
Više o projektu
Grad Klanjec EUlife - Građani za snažniju Europu 25.000 €
Više o projektu
Općina Tisno Europa povezuje građane 5.000 €
Više o projektu
Grad Trogir Konferencija bratimljenih gradova o europskom demokratskom angažmanu i građanskoj participaciji 24.000 €
Više o projektu
Lokalna akcijska grupa "Prigorje-Zagorje“ Male općine protiv euroskepticizma 135.000 €
Više o projektu
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda „Cenzura Plus“ Održivost ljudskih vrijednosti i demokratskih načela = održivost EU-a 150.000 €
Više o projektu
Općina Tisno Junaci europske budućnosti 10.000 €
Više o projektu
Općina Svetvinčenat Jadranske međugeneracijske rasprave za suočavanje sa euroskepticizmom 16.500 €
Više o projektu
Općina Petrijanec Volontiranje u vremenima krize 5.000 €
Više o projektu
GONG Operativna potpora - think tanks 282.992 €
Više o projektu